Friday, March 21, 2008

Mudah.com.my

Mudah.com.my siti ari palan endur kitai olih bejual ke barang ba seluruh Malaysia, tang nengah Internet. Enti nyema nuan bisi ati deka bejual ke baka bup, kereta, komputer, handphone, serta utai bukai, ditu mih tempat ti betul endur nuan bejual ke barang.

Ba penemu aku Mudah.com.my tu siti website ti simple serta nyamai dipeda. Sampai saritu bisi semak 28 000 macam barang benung di iklan ke orang ba Mudah.com.my.

Mudah.com.my cukup mudah dikena, laban nuan olih milih location endur orang bejual ke barang, chunto iya enti nuan deka ngiga handphone secondhand ba Sarawak, nuan semina klik ba peta Sarawak aja, pia mega enti nuan deka ngiga barang ba Kuala Lumpur, tauka ba tempat bukai.

Semua barang ke di iklan ke orang ba Mudah.com.my olih dipeda enggau silik, nuan mega olih call orang ke nyual barang nya.

Ba gambar di atas tu chunto barang ke di iklan orang ti deka dijual, ambika chunto enti nuan tetemuka handphone ti deka dibeli nuan, nuan tau terus call, email, tauka sms orang ke nyual handphone nya.

Enti deka nemu enggau silik agi, nuan tau niki ngagai website tu: Mudah.com.my

This review is brought to you by Advertlets.com and Mudah.com.my

2 comments:

akituai® said...

Manah amai pengawa nuan tu kaban, nama enda diteruska agi deh.

lulu said...

great